YÜZME

Yüzme sporu, birçok kaynağa göre, vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırması nedeniyle, en yararlı sporlardan biri olarak kabul edilmektedir. Suya karşı uygulanan kuvvet ve direnç, bu kasların çalışmasındaki temel sebeptir.
Yüzme sporu, tıpkı yürümek ve koşmak gibi, insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle ilgili bir spordur. Aynı zamanda vücuda kazandırdığı güç ve direnç ile birlikte, bu sporla uğraşanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir. Yüzme sporunun kazandırdığı disiplin öğelerinden biri ise, insanı çalışmaya ve azmetmeye itmesidir. Çünkü, çalışmayı azaltan yüzücüler formlarını kaybetmektedirler. Buna paralel olarak, çalışmaya ve antrenman yapmaya dört elle sarılan sporcular, orta ve uzun vade için büyük gelişim sağlarlar. Yüzme sporu, güç ve kondisyon odaklı olduğu için, insan vücudunun sınırlarının ne denli zorlanabileceği ve gelişebileceği hakkında da yol gösterici özelliktedir.

HAFTANIN HER GÜNÜ 13:00-22:00 ARASI SINIRSIZ KULLANIM İMKANI

Yüzme Sporu Nedir? Yararları Nelerdir?

Yüzme sporu, birçok kaynağa göre, vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırması nedeniyle, en yararlı sporlardan biri olarak kabul edilmektedir. Suya karşı uygulanan kuvvet ve direnç, bu kasların çalışmasındaki temel sebeptir.
Yüzme sporu, tıpkı yürümek ve koşmak gibi, insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle ilgili bir spordur. Aynı zamanda vücuda kazandırdığı güç ve direnç ile birlikte, bu sporla uğraşanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir. Yüzme sporunun kazandırdığı disiplin öğelerinden biri ise, insanı çalışmaya ve azmetmeye itmesidir. Çünkü, çalışmayı azaltan yüzücüler formlarını kaybetmektedirler. Buna paralel olarak, çalışmaya ve antrenman yapmaya dört elle sarılan sporcular, orta ve uzun vade için büyük gelişim sağlarlar. Yüzme sporu, güç ve kondisyon odaklı olduğu için, insan vücudunun sınırlarının ne denli zorlanabileceği ve gelişebileceği hakkında da yol gösterici özelliktedir.
Yüzme sporu, spora başlamadan önce egzersizler yapılmasını gerektirir. Isınan vücudun spor yapması daha doğru olduğu için, yüzmeye başlamadan önce vücut esnetilmeli ve gerdirilmelidir. Buna ek olarak, doğru stillerin uygulanması, nefes alış veriş tekniklerinin öğrenilmesi ve su ile uyum içinde sporun gerçekleştirilmesi, yüzme sporunun kritik adımlarıdır. Bu adımların doğru uygulanması ve öğrenilmesi, hem vücudu fazladan yormayı engelleyecek, hem de spor sonrasında ruh ve beden olarak bütünüyle bir dinginlik kazanılacaktır.
Metabolizmanın düzenli çalışması ile ilgili önemli katkıları olan yüzme sporunun, kan dolaşımını düzenlemesi ve dolayısıyla da dolaşım sistemine yardımcı olması da bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda, vücuda kattığı dirençten dolayı, sporcuları hastalıklardan koruması da, yüzme sporunun bir başka faydasıdır. Buna bağlı olarak, özellikle kuzey ülkelerinde yaşayan insanların vücut dirençlerini artırmak maksadıyla çok soğuk sulara girdiği ve yüzdüğü, bilinen bir başka enstantanedir. Yüzme sporu, yalnızca profesyonel olarak bu sporla ilgilenen için değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam için haftada birkaç saat yüzen bireylerce de uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İnsan vücudu, yapısı gereği su üzerinde durabileceği için, teknik bilgiler ve doğru uygulamalar ile vücudun düzgün yüzmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, sudan korkan bireylerin de, yine doğru uygulamalar ile bu korkularının geçmesi sağlanabilir.
Yüzülen ortamın temizliği ve hijyeni, bu sporun bir başka gereksinimidir. Temiz bir ortamda yüzmek, kişinin sağlığı için önemlidir.

Detayları İle Yüzme Sporunun Faydaları
Dolaşım Sistemi; Yukarıda da özet şeklinde bahsedildiği gibi, kalp ve damar sistemlerinin bir araya getirdiği dolaşım sistemi üzerinde, yüzme sporunun büyük ve pozitif bir etkisi bulunmaktadır. Yapılan antrenmanlar neticesinde, kalp ritmi ve kan akış hızları düzenlenir. Çeşitli çalışma teknikleri ve uygun yapılan uygulamalar, bu durumu daha olumlu hale sokacaktır. Vücuda yapılan doğru oranlı yüklenmeler sonucu kalp dakika volümü artırılmaktadır. Bu artırma ile, dokulara giden oksijen oranı da artacağı için, özellikle uzun mesafe yüzücülerinin bu artırmayı yapması, hem sportif açıdan, hem de sağlık açısından oldukça önemlidir.
üzme sırasında, su üstündeki ya da suyun içindeki yatay pozisyon, kalp atım volümünün, ayakta duruşa oranla daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Bu pozisyonda, kalbin kan ile dolu oluşu, daha iyi durumda olmaktadır. Bu durumun sebeplerinden biri de, suyun kaldırma kuvvetinin, yer çekimine direnç göstermesidir. Böylece kalp, içindeki kanı sürekli olarak atmak ihtiyacı hissetmemektedir. Yine suyun içinde bulunan kalp, vücut ısısı nedeniyle sürekli olarak deriye kan göndermek zorunda değildir. Böylece, bunun için harcanacak olan kan, çalışmakta olan kaslara gönderilerek daha verimli şekilde kullanılmaktadır.
Kısacası, yüzme sporu sırasında, kalbin konumu nedeniyle kan ile dolu olma durumu, tek kasılışta daha fazla kan pompalanmasını sağladığı için, dolaşım sisteminin daha yararlı işler yapabildiği aşikardır.
Solunum Sistemi; Ağız ve burundan başlayarak, akciğerde sona eren döngüye sahip olan solunum sisteminin asli görevi, kana oksijen verip, karbondioksit oranını da bir yandan azaltmaktır. Akciğerlere ulaşan ve bu organın yapısında bulunan hava keseciklerine yerleşmiş olan havanın içinde % 14 – % 15 oranında oksijen ve % 4.9 – % 6.9 oranında da karbondioksit bulunmaktadır. Bu hava keseciklerinden, etrafını sıkıca sarmış olan kılcal damarlara oksijen geçişi ve gaz değişimi yaşanmaktadır. Yapılan gaz değişimleri de, vücudunun her hücresine ve dokusuna iletilerek, her noktada gaz değişimi yaşanır ve hücrelere oksijen taşınmış olur.
Yüzme antrenmanları esnasında da, vücudun oksijen ihtiyacı artmaktadır. Artan oksijen ihtiyacı doğrultusunda, solunum ve dolaşım sistemleri de orantılı olarak fazla çalışmaktadır. Oksijen gereksiniminin artması neticesinde de, organizmaya daha çok oksijen girmekte ve vücudun oksijen bakımından beslenmesi artmaktadır. Sinir Sistemi; Yüzme sporunda, neredeyse tüm vücut kaslarının çalışması nedeniyle, sinir sistemine olan pozitif etki de söz konusudur. Suyun varlığı ve su ile ilgili yapılan çalışmalar, duyu organları aracılığıyla sinir sistemini ilgilendirmektedir. Çünkü, duyu organları ve sinir sistemi koordineli şekilde çalışmaktadır.
Su içinde yapılan çalışmalar, dolayısıyla yüzme sporu, sinir sistemini dinlendirici özelliktedir. Yüzme egzersizleri sonrası kasların rahatlaması, ya da yıkanma sonrası oluşan rahatlama ve gevşeme hissi sinir sisteminin dinlendiğini göstermektedir. Aynı zamanda, yüzme ortamındaki rahatlık, yine psikolojik anlamdaki huzur ve mutluluk hissiyatı, sinir sisteminde gözlemlenebilen olumlu gelişmelerdir. Spor sonrası gevşeme duygusu da, sinir sisteminin rahatlamasının sonucunda vücuda yansımaktadır.
Yüzme sporu, salt bahsedilen sistemler anlamında değil, sosyal yaşam ve psikolojik faktörler olarak da, bir takım pozitif etkilere sahiptir. Örneğin, yüzme sporu ile uğraşan sporcular (yüzücüler), özgüven olarak yüksek seviyedelerdir. Yüzme sporu, kişinin kendine güvenini artırmaktadır. Aynı zamanda, eğer sudan korkmak gibi bir fobi bulunuyor ise, kişi bunu kolayca yenebileceği seviyeye gelmektedir. Adaptasyon ve dikkat dağınıklığının engellemesi de, bu sporun bir başka kazanımıdır. Yine yukarıda kısaca bahsedilen bir başka özellik olan disiplin ise, kişinin tüm hayatına yansımakta ve kişiyi daha planlı yaşamaya itmektedir. Tüm bu sayılanlara ek olarak, yüzme sporu ile ilgili olan bireyler, sosyal yaşamlarında oldukça aktif bireyler haline gelerek, toplum nezdinde de sağlıklı ve yararlı kişilere dönüşmektedirler.

KAYIT

Cesur Spor Kulübü’nün olanaklarından yararlanmak için aşağıdaki kayıt formunu doldurunuz.

Katılmak İstediğiniz Branşlar