30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI VE BÜYÜK TAARRUZ : Sözüme Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile başlamak istiyorum. “ Tarih yazmak yapmaktan zordur yazanlar yapanlara sadık kalmazsa tarihimizi doğru öğrenemeyiz. “ Büyük Önder bu eksiği gördüğü için Türk Tarih kurumunu (1931) Türk Dil Kurumunu (1932) yılında kurmuş mirasını dan bir kısmını da bu kurumlara bağışlamıştır. Atatürk Dil Tarih Coğrafya Fakültesini kurduğu gibi Güneş Dil Teorisi, Türkçenin dünya tarihinde ilk dillerden birisi olduğunu savunuyordu.

Tarihimizi emperyalist batılılardan öğrendiğiniz 1945 yıllardan sonra da ABD’nin bize dayattığı tarih anlayışını kabul etmiyoruz. Bugün 26 Ağustos hem (1071) Malazgirt meydan savaşı hem de Büyük Taarruz’un başladığı büyük gündür. Bu sebeple Büyük Önder Atatürk’ün açtığı Gazi Üniversitesi mezunu bir tarihçi samimi bir Atatürkçü olarak tarihte doğru bilinen aslında yanlış olan şeyleri düzeltmek istiyorum.

1- Anadolu’ya Türkler (1071) Malazgirt Meydan savaşı ile gelmedi. Biz zaten burdaydık.

2- Anadolu Türklerin ikinci yurdu değildir. Anadolu Türklerin Anayurdudur.

3- Sadece Müslüman Türklerin gelişi bu dönemdedir.

4- (1071) Malazgirt meydan savaşından önce (1040) Dandanakan (1048) Pasinler meydan savaşları ve zaferleri var.

5- Oğuz boyuna mensup müslüman Türkler (1016) yılında Anadolu’ya akınlar yaptılar.

6- Akıl var fikir var (1071) yılında Muş-Malazgirt’te zafer kazandık Muş’tan 1.374 km uzaklıkta İznik’i başkent yapıp (1075) yılında nasıl devlet kurduk. 4 yılda bu mesafeyi nasıl aştık.

7- Türklerin göçebe medeniyetten uzak barbar bir millet olduğunu, Orta Asya’dan geldiğini Moğollar, Kızılderiler, Eskimolar ile akaraba olduğu algısı yalan.

8- Tekerleği, yazıyı biz icat ettik. Biz barbar değil medeniyet sahibi tarihte çağ açıp çağ kapatmış, onlarca İmparatorluk yüzlerce Beylik ve devlet kurmuş, güneşin doğup güneşin battığı her yere adalet götüren büyük, asil ve soylu bir milletiz.

9- Anadolu bizim ikinci vatanımız değil Anavatanımızdır. Bizler Aka’lar, Etiler, Sümerler, Hurriler, Sibirler, Sakalar, Hunlar, Peçenekler, Uzlar ve daha nice Türk boyları ile zaten Anadolu’daydık.

10- Büyük Önder Atatürk bunları bize hatırlatmak ve unutmamız için Etibank ve Sümerbank’ı kurmuştur.

11-Bizim ata yurdumuz İngiliz dayatması ve algısı gibi Orta Asya değil Türkistan’dır. Evet Türkistan’da da devlet kurduk ama tarihin bilinen çağlarından beri Anadolu bizim vatanımızdır.

12- Türk tarihini Selçuklu, Osmanlı diye Oğuzlar ve İslam dönemi ile sınırlı tutmak çok yanlıştır. Bizim köklerimiz çok eskilere dayanan büyük ve kadimdir.

13- Günümüzden 12.000 yıl önce inşa edilmiş Şanlıurfa Göbeklitepe tarihin akışını değiştirmiştir. Göbeklitepe bir ön-Türk eserir. Kazılarda elde edilen Kaya resimlerinin, tamgaların ve kurganların Türk kültürüne özgü eserler olduğu anlaşılmıştır.

14- Anadolu’nun doğusundan batısına güneyinden kuzeyine bir çok yerde ön-Türklere ait resim, tamga, Kurgan ve alfabelere rastlanıyor. Toprağın üstünü silip yok edip inkar edebilirsin ama, o toprağa damgasını ve mührünü vuran altını inkar edemezsin.

15- Biz Türklerin (1071) Malazgirt meydan savaşı ile Anadolu’ya geldiğimiz, Anadolu kapılarının bizlere bu savaşla açıldığı, bizlerin göçebe, barbar olduğumuz, medeniyetten uzak olduğumuz, Türk tarihinin Oğuzlar Selçuklu ve Osmanlılar’dan başladığı, ilk Türk devletinin Hunlar, ilk Türk adlı devletin de Göktürkler olduğu tamamen kurgu, algı ve art niyetten ibarettir. Bu olaylar 1945 yılından sonra ABD toplum mühendislerinin bizlere dayattığı tarih anlayışıdır. Tamamen yanlış algı, art niyet bizleri mankurtlaştırma Türk çocuklarının tarih bilincini zayıflatma faaliyetidir.

16- Hurrilerin devamı olan ve M.Ö. 1000’ler de yaşayan Türki Krallığının ilk Türk adı taşıyan Türk devleti olduğunu Göktürkler’in olmadığını

17- Hunlar Orta Asya’da kurulmuş doğrudur. Hunlar Türk tarihinde kurulmuş ilk Türk devletidir yanlış. Bizim Hunlar’dan önce de devletler kurduk.Bizler 12.000 bin yıldır bu toprak Anadolu’da varız. Sonradan gelmedik. Anadolu bizim ikinci vatanımız değil Anavatanımızdır.

18- Bugün sabah 04:30 Türk topçusunun ilk ateşi ile Büyük Taarruz başlamıştır.

19- Bu savaşı Mustafa Kemal Atatürk yönettiği için Başkomutanlık Meydan Savaşı olarak anılır.

20- Bu savaşla İngilizlerin desteklediği Yunan ordusu Kurmay heyeti ile beraber yenilip Yunan Başkomutanı Trikopis esir alınıyor.

21- Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti varsa, özgür isek, bir vatanımız bir devletimiz varsa, Anadolu, Boğazlar, Trakya, Nahcivan, Kıbrıs bizimse, ezanlar susmuyor, ay yıldızlı al bayrağımız semalarda dalgalanıyorsa, bir Suriye, Irak, Ürdün, Yemen, Arabistan bir Afganistan değilsek, Anadolu Türk yurdu ise, Mehmetçik gözbebeğimiz ise, 57 İslam ülkesinin en gelişmişi en demokratik devlet isek, Anadolu mazlumların sığındığı liman ise, bölgesel bir güç isek, özgür düşünen özgür bireyler isek, millet olabildiysek, kadın haklarının olduğu Türkiye Cumhuriyeti varsa, Anadolu parçalanmayın Rum Pontus, Ermeni devleti yoksa, 7 Türk devletinin en büyüğü Türkiye ise, Anadolu Türklüğü yok edilmediyse, 1683 II.Viyana kuşatmasından beri Türkün batı karşısında gerileyişi 1921 Sakarya Meydan Muharebesinde durdurulmuşsa, Türk milleti savunmadan Taarruza geçmişse bütün bunları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Malazgirt’te bizim Başkomutanlık Meydan Savaşıda bizim. Alparslan’da bizim Mustafa Kemal Atatürk’de bizim. Her birinin yeri ayrıdır. Birisi diğerinin alternatifi değildir.

Türk tarihi bir zincir gibidir. Bir zincirin gücü her halkanın gücü her halkanın önemi ile orantılıdır. Bu güzel vatanı bizlere kazandıran Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

KAYIT

Cesur Spor Kulübü’nün olanaklarından yararlanmak için aşağıdaki kayıt formunu doldurunuz.

Katılmak İstediğiniz Branşlar